KALMÁR ZSIGMOND
(Hegyközújlak, 1860 december 22 - Hódmezővásárhely, 1941 november 27)

Közéleti személyiség. Asztalos mesterséget tanult Békéscsabán, mestere korábban Munkácsy Mihály tanulótársa volt. Felszabadulása után Pesten, Kolozsváron, Brassóban dolgozott, tökéletesítette szakmai tudását. Találmányát, a Kalmár-féle gabonarostát 1888-ban Nagyváradon dolgozta ki és szabadalmaztatta.

1899-ben Vásárhelyre jött, itt alapította meg a rostagyárat. Terméke egész Kelet-Európában, s a Balkán sok országában ismerté vált. Üzeme fénykorában mintegy száz embert foglalkoztatott. Bár az I. világháború után a román megszállók berendezéseinek nagy részét elhurcolták, a sok veszteség dacára a háború után újra kezdte a munkát, felvirágoztatta üzemét.

A város köztiszteletben álló, népszerű személyisége volt. Törvényhatósági taggá, református presbiterré, a nagy múltú iparos dalárda elnökévé választották. Gyakran és sokat adományozott a város közösségi, kulturális céljaira. Saját költségén vezette be a kútvölgyi szanatóriumba a villanyvilágítást, kiburkoltatta a Simonyi utcát, harangot adományozott a susáni templomnak.

Alakját egyik cikkében Móra Ferenc is megörökítette.